ΜΟΥΣΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑ

Υπάρχει λόγος που η μελέτη της μουσικής ενισχύει τη μάθηση. O λόγος που ο Αϊνστάιν έπαιζε πιάνο, βιολί και άκουγεε Μότσαρτ είναι γιατί είχε πρόσβαση σε όλη την απίστευτη νευρική δραστηριότητα που έχει όποιος παίζει και ακούει μουσική. Ο ίδιος δήλωσε πως τη θεωρία της σχετικότητας τη συνέλαβε ενώ έπαιζε πιάνο στα διαλείμματα της μελέτης του.

Οι δεξιότητες της επικοινωνίας, της συμπεριφοράς και της μάθησης, η υπευθυνότητα, η συμμετοχή, η συνεργασία και ο συντονισμός με άλλους, η ανάπτυξη σχέσεων, η ανάληψη ρίσκων, η επιμονή, η υπομονή, η συγκέντρωση, η πειθαρχία και η ωριμότητα είναι δεξιότητες ζωής που υποτίθεται ότι πρέπει να μάθουν όλα τα παιδιά οι μαθητές και πρέπει να τις διδάσκουμε.

Η επιστήμη λέει ότι χρησιμοποιούμε μόνο μια ελάχιστη ποσότητα του δυναμικού του εγκεφάλου μας. Η μουσική είναι η μόνη δραστηριότητα που ενεργοποιεί όλα τα μέρη του εγκεφάλου ταυτόχρονα.

Κανένα άλλο μάθημα και καμιά άλλη δραστηριότητα δεν μπορεί να πετύχει ολα αυτα μαζί όπως η μουσική. Αυτό καθιστά αυτόματα τη μουσική ως την ανώτατη εκπαίδευση ενός ατόμου.

Επομένως, το να αρνηθεί κανείς την πρόσβαση των παιδιών στη μουσική είναι στην ουσία σαν να τους αρνηθεί την ευκαιρία να δημιουργήσουν δισεκατομμύρια περισσότερες συνδέσεις στον εγκέφαλό τους.

Grace Law, Director of Pedagogy; U of Toronto