Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

Η Μουσική Τέχνη, δεν είναι άσκοπη δημιουργία αλλά απόπειρα ευαισθητοποίησης και ανάπτυξης της ανθρώπινης ψυχής.

Είναι έκφραση πνευματικής ενόρασης και κοινωνικής λειτουργίας.

Είναι η καθημερινή σύνδεση του ανθρώπου με ήχους, ρυθμούς και μελωδίες.

Ψυχαγωγεί, θεραπεύει, εκπαιδεύει.

Είναι το basso continuo της ζωής.

Ο μουσικός επιμένει, αντιστέκεται και άρα υπάρχει.

Και όλοι οι υπόλοιποι ακούμε, βλέπουμε και ταξιδεύουμε μαζί του στο φως και στη σύνθεση, στον τόνο και στο ρυθμό.’

Wassily Kandinsky