Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Η μουσική ως μέσο θεραπείας

Η μουσική είναι μια εξαίσια τέχνη, η οποία βασίζεται στην οργάνωση ήχων με σκοπό τη σύνθεση και εκτέλεση ενός μουσικού έργου. Η μουσική στη μουσικοθεραπεία έχει θεραπευτικό σκοπό και χρησιμοποιείται ως ένα αξιόλογο μέσο για επικοινωνία και δημιουργική έκφραση σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες.

Η μουσικοθεραπεία απευθύνεται σε:

– Παιδιά με δυσκολίες στη λεκτική Επικοινωνία.
– Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.
– Παιδιά με προβλήματα συγκέντρωσης (Δ.Ε.Π.)
– Παιδιά με διαταραχές ελλειμματικής προσοχής και διάσπαση προσοχής (Δ.Ε.Π.Υ.)
– Παιδιά με νοητική υστέρηση.
– Παιδιά με αυτισμό.
– Παιδιά με ψυχοσωματικές ή ψυχιατρικές διαταραχές.

Πώς μπορεί να βοηθήσει η μουσικοθεραπεία;

Η μουσικοθεραπεία μπορεί να γίνει ατομικά ή ομαδικά και δε χρειάζονται απαραίτητες μουσικές γνώσεις καθώς ο αυτοσχεδιασμός έχει πρωταρχικό ρόλο. Οι συνεδρίες διαρκούν περίπου 45-50 λεπτά και ο στόχος τους, ανάλογα με το πρόβλημα του παιδιού, είναι η δημιουργική ψυχοθεραπεία.

Μερικές ασκήσεις μουσικοθεραπείας:

1. Η χρήση πνευστών οργάνων (μελλόντικα κλπ), βοηθάει πολύ τα παιδιά με διαταραχές του λόγου, καθώς διεγείρει και τα δύο εγκεφαλικά ημισφαίρια και αυτό βοηθάει στην αποκατάσταση γλωσσικών και λεκτικών δεξιοτήτων.

2. Η καθοδήγηση ανάγνωσης λέξεων ή κειμένων που γίνεται με τις μουσικές νότες στο πεντάγραμμο, ο σχηματισμός ποιημάτων με μελωδία και με γράμματα που μοιάζουν ηχητικά και η χρήση της ομοιοκαταληξίας, είναι μέθοδοι που βοηθούν πολύ τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

3. Η κλασική μουσική με ακουστικά, ηρεμεί το παιδί και το βοηθάει να εκφραστεί με τη ζωγραφική. Αυτό βοηθάει πολύ τα παιδιά με Δ.Ε.Π.Υ και τα παιδιά με ψυχιατρικές ή ψυχοσωματικές διαταραχές.

4. Ο συνδυασμός τραγουδιού, μουσικού οργάνου και αντικειμένων που συνδυάζονται με την κίνηση ενισχύουν την αισθησιοκινητική ανάπτυξη παιδιών με αυτισμό και νοητική υστέρηση.

5. Η αυτοσχέδια παραγωγή μουσικών ήχων από υγρά ή ξηρά τροφή, η ανάγνωση κειμένων, συνοδευόμενη από κίνηση βοηθάει πολύ στον ηχητικό συντονισμό καθώς εκπαιδεύεται σε μεγάλο βαθμό το αυτί και μειώνεται η διάσπαση προσοχής.

Η μουσικοθεραπεία είναι ένα είδος ψυχοθεραπείας. Οι στόχοι της είναι ιδιαίτερα ευεργετικοί καθώς προωθούν θετικά τόσο την κοινωνικότητα όσο και λεκτική και μη- λεκτική επικοινωνία των παιδιών με δυσκολίες.

Advertisements