ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΟΣΜΑ ΛΑΠΑΤΑ

Η μουσική εκπαίδευση είναι για όλους. Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στη μουσική εκπαίδευση. Άνθρωποι όλων των ηλικιών πρέπει να μάθουν τη δική τους μουσική, των άλλων πολιτισμών, και γενικότερα την παράδοση και επικοινωνίας που η μουσική έχει παράσχει κατά τη διάρκεια των αιώνων.

Η μουσική είναι η πιο ισχυρή αισθητική και ανθρωπιστική δύναμη και είναι ουσιώδης για την πνευματική, σωματική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη όλων.

Δεν χωρίζουμε τους μαθητές σε ισχυρούς και αδύναμους, σε νικητές και ηττημένους, σε επιτυχημένους και αποτυχημένους, αλλά σε σωστά εκπαιδευόμενους και μη. Αντί να λέμε “διάβασε» σε κάθε μαθητή, θέλουμε ο μαθητής να εμπνευστεί και να κάτσει μόνος του στο πιάνο.

Χρησιμοποιούμε τα μοντέλα μικροδιδασκαλίας των Argyle, Brown, Decroly, Dewey, Freinet, Freire, Illich, Montessori, Neill, Papert, Piaget, Roger, Rousseau και Vygotsky, και τα μοντέλα μουσικής παιδαγωγικής των Boss, Carabo-Cone, Curwen, Dalcroze, Gordon, Kodaly, Manhattanville, Moore, O’Connor, Orff, Suzuki, Τrotter και Ward.

Επικεντρωνόμαστε σε ότι λειτουργεί πραγματικά ενώ απορρίπτουμε οτιδήποτε μη λειτουργικό. Προετοιμάζουμε το μαθητή όχι μόνο για το πιάνο, αλλά και για όλες τις πτυχές της ζωής του: ακαδημαϊκή, επαγγελματική, σχέσεις, εργασία, και πολλά άλλα.

Δίνουμε στο μαθητή δύο ειδών κίνητρα: εξωγενή και ενδογενή. Τα εξωγενή κίνητρα έρχονται από έξω από το μαθητή, και συμπεριλαμβάνουν τις επιβραβεύσεις και την αναγνώριση που κυμαίνονται σε όλη του τη διαδρομή. Τα ενδογενή κίνητρα έρχονται από μέσα από το μαθητή, που τον κάνει να θέλει να παίξει πιάνο, να πειραματιστεί, να συνθέσει, να εκτελέσει, να μελετήσει για δική του απόλαυση και χαρά αλλά και για να τα μοιραστεί με τους άλλους.

Η μουσική έχει να προσφέρει σε κάθε μαθητή. Από τον αρχάριο στον προχωρημένο, από τον ερασιτέχνη στον επαγγελματία, όποιοι και αν είναι οι στόχοι και οι ικανότητές του, υπάρχει μια θέση για αυτόν στην μουσική!

Κάθε μαθητής είναι μοναδικός. Όλοι μαθαίνουν με διαφορετικό τρόπο, και όλοι έχουν διαφορετικές προτιμήσεις. Άλλοι μαθαίνουν βλέποντας άλλους, άλλοι με την ακοή, άλλοι με την όραση, άλλοι με την παρτιτούρα, άλλοι σε συνδυασμό όλων αυτών. Άλλοι μαθητές προτιμούν την κλασσική, άλλοι την σύγχρονη, άλλοι την κινηματογραφική, άλλοι την τζάζ, και άλλοι την μοντέρνα μουσική. Η μουσική είναι προσωπική, και επομένως και η διδασκαλία της είναι προσωπική.

Διδάσκοντας στο μαθητή ένα όργανο περιλαμβάνει πολύ περισσότερα από τις νότες, και μερικά κομμάτια. Τον εκπαιδεύουμε συνολικά ως άτομο, οντότητα και προσωπικότητα. Εκπαιδεύουμε τα μάτια, τα αυτιά, τα χέρια, τη φαντασία, το ήθος, το πνεύμα την ψυχή, τη νόηση και το συναίσθημα. Εκπαιδεύουμε όλα αυτές τις αξίες που θα τον ακολουθούν και θα τον καθορίζουν εφόρου ζωής.

Προωθούμε σε όλους τους μαθητές σεβασμό, εκτίμηση, αγάπη και πάθος για τη μουσική, κάθε περιόδου, κάθε εποχής και κάθε στύλ. Βοηθούμε όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από το βαθμό των ικανοτήτων, δεξιοτήτων, τεχνικής και μουσικότητας, για να συνδεθούν με τον δικό τους προσωπικό τρόπο με την μουσική.

Advertisements