ΜΟΥΣΙΚΗ & ΧΡΟΝΟΣ

Αν πεις σε έναν ενήλικο: «Μισό λεπτό» – σημαίνει μια στιγμή στο χρόνο. Ένα λεπτό για ένα παιδί-είναι μεγάλο διάστημα. Αυτό συμβαίνει γιατί αντιλαμβανόμαστε το χρόνο ανάλογα με το πόσο καιρό έχουμε ζήσει. Όσο περισσότερο, τόσο μικρότερο φαντάζει ένα λεπτό, στην αντίληψή μας.

Η «γνωστική αξία» ενός λεπτού για ένα παιδί και έναν ενήλικα είναι πολύ διαφορετική: ένα παιδί απορροφά πληροφορίες με τη βοήθεια όλων των αισθητηρίων οργάνων του και στη συνέχεια ολόκληρο το νευρικό του σύστημα και κατόπιν οι πνευματικές διαδικασίες οικοδομούνται πάνω σε αυτά τα θεμέλια.

Συνεπώς, τα αποτελέσματα της διδασκαλίας σε νήπια, παιδιά, εφήβους και ενηλικες είναι διαφορετικά. Η επίδραση της κάθε στιγμής που το παιδί ξοδεύει ενεργά στο πιάνο δεν μπορεί να εκτιμηθεί με δεδομένα ενήλικα.

Advertisements