ΜΟΥΣΙΚΗ & ΓΟΝΕΙΣ

Κατά τη διδασκαλία ενός παιδιού, τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται, όταν το ίδιο κάνει ό, τι οι γονείς του και οι γύρω του. Αν το πιάνο είναι η αγαπημένη δραστηριότητα της μητέρας και του πατέρα του, ή των τα μεγαλύτερων αδελφών του, τότε το παιδί θα αγαπήσει επίσης το πιάνο.

Αυτό που χρειάζεται είναι οι γονείς να έχουν ένα στόχο για να οργανώνουν το χρόνο για όλη την οικογένεια με τέτοιο τρόπο ώστε να περιλαμβάνει πιάνο, μουσική ακρόαση, μουσικά παιχνίδια με τα οποία να ασχολούνται όλοι μαζί στον ελεύθερο χρόνο.

Οι γονείς μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν τα μαθήματα πιάνου μαζί με το παιδί τους. Είναι πάντα καλό να συμμετέχουν σε ένα μάθημα μαζί με το παιδί τους ειδικά στην προσχολική περίοδο.

Advertisements