ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΑΝΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΝΩΡΙΣ

Αν σκοπεύετε να αρχίσετε στο παιδί σας μαθήματα μουσικής θα πρέπει να το αποφασίσετε έγκαιρα.
Ερευνητές στον Κ
αναδά ανακάλυψαν ότι η μουσική εκπαίδευση ενισχύει τις συνάψεις μεταξύ περιοχών του παιδικού εγκεφάλου που είναι υπεύθυνες για την κίνηση αλλά αυτό συμβαίνει αν το παιδί αρχίσει ένα μουσικό όργανο πριν την ηλικία των 7 ετών.

Η ερευνήτρια Virginia Penhune, του Concordia University, δήλωσε ότι η εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου απαιτεί συντονισμό μεταξύ των χεριών και του οπτικού ή ακουστικού ερεθίσματος. Εξήγησε ότι η έναρξη μουσικής εκπαίδευσης σε νεαρή ηλικία, μάλλον βοηθά να ενισχύονται οι εγκεφαλικές συνάψεις που είναι ζωτικές για τη βελτίωση αργότερα.

Οι ερευνητές αξιολόγησαν την απόδοση 36 ενηλίκων μουσικών που ολοκλήρωσαν μια εργασία κίνησης. Επίσης οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε απεικονιστική εξέταση εγκεφάλου.

Αν και όλοι οι μουσικοί είχαν τον ίδιο αριθμό χρόνων εκπαίδευσης, μισοί άρχισαν πριν την ηλικία των 7 ετών και οι υπόλοιποι σε μεγαλύτερη ηλικία. Οι 2 ομάδες συγκρίθηκαν με ανθρώπους που είχαν λίγη ή καθόλου μουσική εκπαίδευση.

Αν και οι 2 ομάδες μουσικών εξασκήθηκαν για 2 ημέρες, η έρευνα αποκάλυψε ότι όσοι άρχισαν την εκπαίδευση πριν την ηλικία των 7 ετών είχαν καλύτερο συγχρονισμό στην κινητική εργασία.

Οι εξετάσεις έδειξαν ότι οι μουσικοί που άρχισαν μαθήματα σε μικρότερη ηλικία είχαν ενισχυμένη λευκή ουσία.

Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η μουσική εκπαίδευση μεταξύ 6 και 8 ετών μπορεί να οδηγήσει σε μακροπρόθεσμες αλλαγές στη δομή του εγκέφαλο και τις κινητικές ικανότητες των παιδιών.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι όσο πιο νωρίς άρχισαν οι μουσικοί την εκπαίδευση τόσο πιο ισχυρές ήταν οι συνάψεις μεταξύ περιοχών του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνες για την κίνηση.

Αντίθετα οι απεικονιστικές εξετάσεις μουσικών που άρχισαν αργότερα μουσικά μαθήματα δεν διέφεραν από αυτές όσων είχαν μικρή ή καθόλου μουσική εκπαίδευση.

Οι ερευνητές κατέληξαν ότι τα μαθήματα μουσικής μπορούν μόνο να ενισχύσουν την ανάπτυξη του εγκεφάλου σε μικρή ηλικία.

Ο Robert Zatorre, του McGill University, δήλωσε ότι η έρευνα είναι σημαντική, καθώς δείχνει ότι η εκπαίδευση είναι περισσότερο αποτελεσματική σε νεαρές ηλικίες επειδή ορισμένες πλευρές της ανατομίας του εγκεφάλου είναι πιο ευαίσθητες σε αλλαγές εκείνη την περίοδο.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι αν και η πρώιμη μουσική εκπαίδευση μπορεί να ενισχύει την ανάπτυξη του εγκεφάλου δεν σημαίνει απαραίτητα ότι καθιστά τους ανθρώπους καλύτερους μουσικούς.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο ‘ Journal of Neuroscience.’

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s