ΓΙΑΤΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τα ευρήµατα εκατοντάδων ερευνών έδειξαν σαφή υπεροχή των µαθητών που παρακολουθούσαν προγράµµατα εµπλουτισµένης µουσικής διδασκαλίας αναφορικά µε την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων, αποδοχή από τους συµµαθητές τους.

Η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή ως εκπαιδευτικού εργαλείου όλα αυτά τα χρόνια έλαβε εκπληκτικές διαστάσεις.

Από την προφορική διδασκαλία, περάσαµε στο βιβλίο και από το βιβλίο, στα πολυµέσα και τις νέες τεχνολογίες Τα πολυµέσα και οι νέες τεχνολογίες εκτινάσσουν την δηµιουργικότητα στα ύψη και αναβαθµίζουν την διαδικασία µάθησης της µουσικής, η οποία περνάει πλέον σε άλλες διαστάσεις

ΤΙ ΠΕΤΥΧΑΙΝΩ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΙΑΝΟΥ
H σύγκλιση της µουσικής και της τεχνολογίας στην µουσική εκπαίδευση παρέχει στους µαθητές μου πλήθος πληροφοριών, οπτικά βοηθήµατα και εργαλεία έτσι ώστε να γίνεται η µάθηση βαθύτερη και όχι επιδερµική εµπειρία. Παρουσιάζοντας την πληροφορία µε όλους τους δυνατούς και χρήσιµους τρόπους (κείµενο, αφήγηση, φωτογραφίες, βίντεο, μίντι, ακροάσεις, κ.λπ.) επιχειρώ

α) τη διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας

β)την ταυτόχρονη αύξηση της µαθησιακής απόδοσης και

γ) την µεταφορά όσο το δυνατόν µεγαλύτερου γνωστικού περιεχοµένου

Μέσω της τεχνολογίας στο μάθημα πιάνου πετυχαίνω

α) την αλληλεπιδραστικότητα (interactivity)

β) την ανατροφοδότηση (feedback)

γ) το στοιχείο διασκέδασης και φυσικά

δ) το κίνητρο

Με πολλαπλά µέσα και τρόπους παρουσίασης, καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια για να προκαλέσω το ενδιαφέρον των μαθητών μου και να ερεθίσω το µυαλό τους ώστε η πληροφορία να έχει µεγαλύτερη διεισδυτικότητα.

Στην προώθηση της συνεργατικής αλλά και της εξατοµικευµένης µάθησης, οι µαθητές μου στο πλαίσιο κοινών δραστηριοτήτων µαθαίνουν να συνεργάζονται αλλά και ο κάθε µαθητής ξεχωριστά να ακολουθεί τους δικούς του ιδιαίτερους ρυθµούς µάθησης.

Με τις μουσικές εφαρμογές καταφέρνω να δώσω ερεθίσµατα που αφορούν σχεδόν σε όλες τις αισθήσεις των μαθητών και κυρίως της όρασης (γραφικά, βίντεο) και της ακοής (ήχος, µουσική)

Επίσης με τα πολυµέσα καταφέρνω να μεταβάλω και να αλλάξω τον ρόλο του µαθητή καθώς του δίνω ελευθερία στο ρυθµό απόκτησης της πληροφορίας και τον κάνω ενεργό µέλος της τάξης και όχι παθητικό αποδέκτη της πληροφορίας που δέχεται.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s