ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΙΑΝΙΣΤΩΝ

ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ Έφη, Πιάνο. Οι μεγάλοι ερμηνευτές, Παπαγρηγορίου-Νάκας, 1991.
APEL Willi, Masters of the Keyboard, Cambridge, Harvard Univ. Press, 1947.
BIE Oskar, Das Klavier und seine Meister, Munchen, 1898, Berlin, 1924. Mτφ. στα αγγλικά : A History of the Pianoforte and Pianoforte Players, New York, Da Capo Press, 1966.

BOIS Claude, Les pianistes, Gallimard, 1970.
BURGER Ernst, Franz Liszt, Paris, Fayard, 1988.
CONVERSATIONS, Paris, Van de Velde, 1989. Συνεντεύξεις των Argerich, Arrau, Askenase, Barenboim, Brendel, R. Casadesus, Curzon, Gulda et al.

CORTOT Alfred, Aspects du Chopin, Paris, Albin-Michel, 1949, 1980.
DERRY S., Les pianistes de notre temps, A.M.I.S., 1970.
EIGELDINGER Jean Jacques, Chopin vu par ses eleves, La Baconniere, Boudry-Neuchatel 1970 Μτφ. στα αγγλικά: Chopin – pianist and teacher- as seen by his pupils, Cambridge University press 1986

EINSTEIN Alfred, Mozart – his character – his work, Grafton Books 1971
GERIG Reginald R., Famous pianists and their technique, Washington and New York, Robert B. Luce, 1st ed. 1919, 1990.

HARASZTI Emile, Franz Liszt, Paris, Picard, 1967.
HENDERSON MATTHAY Jessie, The Life and Works of Tobias Matthay, London, Boosey & Hawkes, 1945.

JAELL Marie, De l’art du piano a la science du toucher a l’occasion de l’exposition Marie Jaell, Strasbourg, 5-25 mai 1997.

KAISER Joachim, Grosse Pianisten in unserer Zeit, Piper verlag.
KIENER Helene, Marie Jaell 1846-1925. Problemes d’esthetique et de pedagogie musicales, Paris, Flammarion, 1952.

LENZ Wilhelm von, Die grossen Pianofortevirtuosen unserer Zeit, Berlin, 1872. Μτφ. στα γαλλικά : Les grands virtuoses du piano, (Μετάφραση και παρουσίαση από τον Jean-
Jacques Eigeldinger), Paris, Harmoniques / Flammarion, 1995.

LISZT Franz (1811-1886) et le romantisme francais, exposition organisee dans le cadre du centenaire de la mort de Liszt, Musee Renan-Scheffer, Paris, 27-28 mai 1986.

LYLE Wilson, A dictionary of Pianists, London, Hale.
MACH Elise, Great pianists speak for themselves, Dodd mead.
MARMONTEL Antoine Francois, Les Pianistes Celebres, Paris, Heugel / Chaix, 1878.
NIEMANN Walter, Meister des Klaviers, Berlin, 1921.
REICH N.B., Clara Schumann: the artist and the woman, Oxford University Press, 1989.
RUEGER Christoph, Franz Liszt, Fischer Taschenbuch Verlag Frankfurt am Main, 1990.
SCHNABEL Artur, My life and music, N. Y., St. Martin’s Press, 1963.
SCHONBERG C. Harold, Τhe great pianists from Mozart to the present, New York, Simon and Schuster, 1963. Μτφ. στα γερμανικά : Die grossen Pianisten, Munchen, List Verlag, 1972.

TIMBRELL Charles, French Pianism, An Historical Perspective, 1992.
WATSON Derek, Liszt, The Master Musicians, London, J.M.Dent & Sons, 1990.
WOLFF Konrad, Schnabel’s interpretation of piano music, New York, W.W. Norton, 1979.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s