ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΙΑΝΟΥ

AGAY Denes : Teaching piano Vol. 1 & 2, Yorktown music press inc., USA, 1981.
AHRENS C.B. and ATKINSON G.D., For all piano teachers, Ontario, The Frederick Harris music co. limited, 1954.

BANOWETZ Joseph, The Pianist’s guide to Pedaling, Indiana University Press 1985
BLANCHE Selva, L’enseignement musical de la technique du piano, Paris, 1922.
BOLTON Hetty, On teaching the piano, London, Novello and co. limited, Seven Oaks, 1954.

BOOTH Victor, We piano teachers, S.L.N.D., London, Hutchinson, 1971.
CURWEN A., The teacher’s guide to Mrs. Curwen’s Pianoforte Method, (16th edition 1913), London, Curwen & sons, 1886.

CZOVEK Erna, Emberkozpontu zenefanitas zenemukiado, Budapest, 1975. Μτφ. στα γερμανικά : Das Kind und die Musik, Aus der Sicht des Klavierlehrers, Corvina Kiado, 1975. Μτφ. στα αγγλικά : Music and the child, Budapest, Franklin Printing House, 1979.

DESCHAUSSEES Monique, L’homme et le piano, Paris, Van de Velde, 1982.

DICHLER Josef, Der Weg zum kunstlerische Klavierspiel, Doblinger, 1948. Μτφ. στα ελληνικά : Ο δρόμος για την καλλιτεχνική εκτέλεση στο πιάνο, Νάσος, 1988.

DOSTAL Jan, Dite Klaviru – Sbornik stati pedagogu ze socialistickych zemi o otazkach klavirniho vyucovani, Praha, Supraphon, 1977. Μτφ. στα γερμανικά: Das Kind am Klavier, Leipzig, Veb Deutscher Verlag fur Musik, s.d.

EINSTEIN Alfred, Music in the Romantic Era, WW.Norton & Company, New York 1947
ENOCH E., Group piano teaching, London, Oxford University Press, 1974.
FOLDES Andor, Keys to the Keyboard, New York, Dutton & Co., 1948. Μτφ. στα γερμανικά : Wege zum Klavier, Sven Erik Bergh im Verlag Ullstein.

GORDON Stewart, Etudes for piano teachers – Reflections on the teachers’ art, New York, Oxford University Press, 1995.

GRAVEMOER Jeanne Bosch van’s, L’enseignement de la musique par le mouvement conscient-Une pedagogie, Paris, Presses Universitaires de France, 1938.

HOFMANN Josef, Piano playing with piano questions answered, McClure Company 1908, Dover 1976.

KENTNER Louis, Piano, London, McDonald Publishers, από τη σειρά Yehudi Menuhin Music Guides, 1st ed. 1976, London, Kahn & Averill, 1996. Μτφ. στα γερμανικά : Das Klavier, Fischer Taschenbuch Verlag, 1982. Μτφ. στα γαλλικά : Piano, Paris, Hatier, 1978.

KUHN Elisabeth, Breithaupt – Technik und Anfangerunterricht, Leipzig, 1928.
LAST Joan, The young pianist : a new approach for teachers and students, London, Oxford University Press, 1954.

LAST Joan, Interpretation in piano study, London, Oxford University Press, 1960.
LEIMER Κarl – GIESEKING Walter : Modernes Klavierspiel, Μainz, B.Schott’s Soehne, 1931. Μτφ. στα αγγλικά : Piano Technique, New York, Dover Pub Inc., 1972. Μτφ. στα ελληνικά : Το μοντέρνο παίξιμο του πιάνου, Αθήνα, Νάσος, 1988.

LEIMER Karl, Rythmik-Dynamik-Pedal, Mainz, B.Schott’s Soehne, 1931. Μτφ. στα αγγλικά : Piano Technique, New York, Dover Pub Inc., 1972. Μτφ. στα ελληνικά : Η τεχνική του πιάνου. Ρυθμός-Δυναμική-Πεντάλ, Νάσος, 1990.

LOBENSTEIN Frieda, Der erste Klavierunterricht, Berlin – Lichtenfelde, 1927.
LOBENSTEIN Frieda, Klavierpadagogik, Heinrichshofen’s Verlag-Wilhelmshaven, 1963.
LYKE James, ENOCH Yvonne, HAYDON Geoffrey, Creative Piano Teaching, Illinois, Stipes Pub., 1st ed. 1977, 1996.

MAREK Czeslaw, Lehre des Klavierspiels, Atlantis, Zurich, 1986.
MARTENOT, L’etude vivante du piano-Technique liee a l’interpretation, Paris, H. Lemoine, 1968.

MARTIENSSEN Carl Adolf, Die Methodik des individuellen Klavierunterrichts, Leipzig, 1937.

NEUHAUS Heinrich, Die Kunst des Klavierspiels, Deutscher Verlag fuer Musik, 1969, Μτφ. στα γαλλικά : L’ art du piano, Bourges, Van de Velde, 1971. Mτφ. στα ελληνικά : Η πιανιστική τέχνη, Νάσος, 1992. Μτφ. στα αγγλικά : The Art of Piano Playing, London, Kahn & Averill, 1993.

NEWMAN S. William, The Pianist’s Problems, New York, Da Capo, 1949.
OWEN Linda Joyce, The contributions of Clarence A. Burg to piano pedagogy, The University of Oklahoma, 1997.

RABIN Rhoda, At the Beginning, Schirmer Books, New York.
RIEMANN Hugo, Vergleichende theoretisch-praktische Klavierschule, Leipzig, 1883, 1912 (4η έκδ.).

RIEMANN Hugo, Musikalische Dynamik und Agogik, St. Petersburg, Hamburg, 1884.
RIEMANN Hugo, Katechismus des Klavierspiels, Leipzig, 1888.
RIEMANN Hugo, System der musikalischen Rhythmik und Metrik, Leipzig, 1903.
SAHLING Herbert, Notate zur Pianistik. Aufsaetze Sovjetischer Klavierpaedagogen und Interpreten, Leipzig, Deutscher Verlag fuer Musik, 1979. Μτφ. στα ελληνικά : Σημειώσεις για την τέχνη του πιάνου. Δοκίμια Σοβιετικών Ερμηνευτών και Παιδαγωγών του Πιάνου, Νάσος, 1976.

SCHARWENKA Xaver, Methodik des Klavierspiels, Leipzig, 1907.
STOYE Paul, Von einer neuen Klavierlehre, Leipzig, 1907.
TINKA Knopf de Esteban , The Piano Curriculum Guide, The piano teacher’s Press, Manduca Music Pub., 1999.

ΤOMΠΡΑ Χαρά, Εισαγωγή στην τέχνη του πιάνου, Γαλαίος, 1993.
USZLER Marienne, GORDON Stewart, MACH Elyse, The well-tempered keyboard teacher, New York, Schirmer Books, 1991.

WATERMAN Fanny, On piano teaching and performing, London, Faber & Faber, 1983.
WOLF Erich, Der Klavierunterricht, Wiesbaden, Breitkopf & Hartel, 1963.
WOLFF Konrad, Interpretation auf dem Klavier, was wir von Artur Schnabel lernen, Munchen, Zurich, R. Piper & co. Verlag. Μτφ. στα αγγλικά : The teaching of Artur Schnabel : a guide to interpretation, New York & Washington, Praeger Publications, 1971.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s