ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΠΙΑΝΟΥ

BADURA-SCODA Paul & Eva, Mozart – Interpretation, Eduard Wancura Verlag, Wien 1957 Μτφ. στα αγγλικά: Interpreting Mozart on the Keyboard, Barrie and Rockliff London 1962, Da Capo Press New York 1986

BADURA-SCODA Paul & Eva, Interpeting Mozart on the keyboard, New York, Da Capo Press, 1986.

CORTOT Alfred, Cours d’Interpretation, Paris, Legouix, 1934.
CORTOT Alfred, La musique francaise de piano, Paris, P.U.F., 1948.
DONINGTON Robert, Baroque music, Style and Performance, a Handbook, London, Faber Music, 1st ed. 1982, 1996.

FERGUSON Howard, Keyboard interpetation, New York & London, Oxford University Press, 1975.

GIRDLESTONE C.M., Mozart and his piano concertos, New York, Dover Pub. Inc.
KELLER Hermann, Die musikalische Artikulation, Stuttgart, 1926. Μτφ. στα αγγλικά : Phrasing and Articulation, New York, London, Norton & Co., 1965.

MATTHAY Tobias, Musical Interpretation, London, Joseph Williams, 1913.
NEUMANN Frederic, Ornamentation in Baroque and post Baroque music with special emphasis on I.S. Bach, Princeton University Press, 1978.

ROSENBLUM S.P., Performance practice in classic piano music : their principles and applications, Bloomington and Indianapolis, Indiana University Press, 1988.

TAYLOR K., Principles of piano technique and interpretation, New York, Novello, 1981.

WOLFF Konrad, Masters of the keyboard, Indianapolis & Bloomington, Indiana University Press. 1983

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s