ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΙΑΝΟΥ

ASHKENAZY, Observed episodes from the life of a wandering musician, Hamburg, 1990.
BONPENSIERE Luigi, New pathways to piano technique, New York, Philosophical Library, 1952.

BRENDEL Alfred, Music Soundet Out. Essays, Lectures, Interviews, Afterthoughts, London, Robson Books, 1990. Mτφ. στα γερμανικά : Nachdenken όber Musik. Μτφ. στα ελληνικά : Μουσικοί στοχασμοί και αναστοχασμοί, Αθήνα, Νεφέλη, 1998.

BRENDEL Alfred, Musik beim Wort genommen, Munchen, Pirer, 1992.
CALAND Elisabeth, Das Kunstlerische Klavierspiel in seinen physiologisch-physikalischen Vorgangen, Stuttgart, 1910.

CAMP M., Developing piano performance: a teaching philosophy, Hinshaw Musik, Chapel Hill, 1981.

CHASE Mildred Portney, Just being at the piano, Berkeley, Creatine Arts Book company, 1985.

D’ ABREU Gerald, Playing the piano with confidence, London, Faber & Faber, 1964.
DICHLER Josef, Verstand und Gefuhl, Doblinger, 1965. Μτφ. στα ελληνικά: Νόηση και συναίσθημα, Νάσος, 1989.

GREEN Barry – GALLWEY W. Timothy, The inner game of music, New York, Anchor Press, 1986.

ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ε, Η αισθητική του Johannes Brahms-Φαινομενολογική εισαγωγή στη φιλοσοφία της μουσικής, Αθήνα, Καρδαμίτσα, 1986.

PEMBAUR Joseph, Von der Poesie des Klavierspiels, Munchen, 1911.
PORTNEY Chase M., Just being at the piano, Berkeley, Creative Art Books Co., 1985.
RUSSELL Sherman, Piano Pieces, USA, Russell Sherman, 1996.
* SCHNEIDERMAN B., Confident music performance – the art of preparing, St. Louis, MMB MusicINC., 1991.

SCHUBERT Kurt, Die Technik des Klavierspiels aus dem Geiste des musikalischen Κunstwerkes, Berlin, 1931.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s