Ο ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ

Η διδασκαλία είναι ένα χάρισμα, ένα ταλέντο που ελάχιστοι είναι γεννημένοι και προορισμένοι για αυτό.

Ο χαρισματικός δασκαλος κατέχει απόλυτη αγάπη και αφοσίωση, πλήρη δέσμευση, μεθοδολογία, συνεχή και ατέρμονη έρευνα, σχεδιασμό, αναθεώρηση, αξιολόγηση, ατελείωτους πειραματισμούς, πολύ ανοιχτό μυαλό, μεγάλη ευελιξία, και δεξιότητες επικοινωνίας.

 Ο χαρισματικός δάσκαλος σχετίζεται απόλυτα με τους μαθητές του. Αυτή η σχέση θα γίνει αργότερα σύνδεσμος, συνεταιρισμός, έμπνευση, κίνητρο, αγάπη, πάθος, και -γιατί όχι- εμμονή.

Ο χαρισματικός δάσκαλος μπορεί να μετατρέψει τα παιδιά, τους εφήβους και τους ενήλικες σε διά βίου μαθητές. Αλλά χρειάζεται πολλή αγάπη, θυσία, επιμονή και ταλέντο για να γίνει αυτό.

Ο χαρισματικός δάσκαλος είναι εφόρου ζωής αφοσιωμένος με τους μαθητές του. Αναζητά συνεχώς απαντήσεις, αμφισβητεί όσα έμαθε και να ξεκινά από μηδενική βάση καθημερινά. Μόνο τότε μπορεί να εμπνεύσει τους μαθητές του να ακολουθήσουν τον δρόμο του και να γίνουν δια βίου μαθητές.

Ο χαρισματικός δασκαλος στοχεύει στην ολιστική επίδραση στην ανθρώπινη διάνοια, πνεύμα, συμπεριφορά και προσωπικότητα των μαθητών του. Όποιαδήποτε μάθηση που δεν είναι στενά συνδεδεμένη με κάθε πτυχή της ζωής του μαθητή είναι παντελώς άχρηστη.

Ο χαρισματικός δάσκαλος είναι αιώνιος φοιτητής τόσο για το ίδιο όσο και για αυτούς που εκπαιδεύει και προσεγγίζει τους μαθητές όλων των ηλικιών (βρέφη, παιδιά, εφήβους, ενήλικες) με ένα ανοικτό και αμερόληπτο τρόπο.

Ο χαρισματικός δασκαλος μεγιστοποιει στο επακρο το ατομικό ή ομαδικό δυναμικό που έχει στη διάθεση του και εξάγει τις καλύτερες ποιότητες τους, τόσο τις μουσικές, όσο και τις νοητικές, πνευματικές, κοινωνικές και συμπεριφορικές. Χωρίς αυτές τις ιδιότητες η μουσικής διδασκαλία (ή οποιαδήποτε διδασκαλία) είναι εντελώς ανούσια.

Ο χαρισματικός δάσκαλος απόσταζει το σύνολο της εκπαίδευτικής του κατάρτισης, της εργασίακής του εμπειρίας, των εμπειριών ζωής, τις αναθεωρήσεις και τους πειραματισμούς σε μία ολιστική προσέγγιση και φιλοσοφία διδασκαλίας.

Η χαρισματικός δάσκαλος γίνεται παιδί κατά τη διδασκαλία ενός παιδιού, γίνεται έφηβος κατά τη διδασκαλία ενός έφηβου, γίνεται ενήλικας κατά τη διδασκαλία ενός ενήλικα.

Ο χαρισματικός δάσκαλος είναι απλός, ταπεινός, αγνός, ανιδιοτελής, ποιητής, φιλόσοφος, κάποιος που θα πλάσει και θα διαμορφώσει την ηθική, το πνεύμα, το χαρακτήρα και την προσωπικότητα των μαθητών του.

Ο χαρισματικός δάσκαλος είναι πρώτα παιδαγωγός και μετά εκπαιδευτικός, γιατί χωρίς την παιδεία δεν πραγματώνεται η εκπαίδευση και έτσι ο μαθητής είναι ελλιπής σε όλη του τη ζωή.

Τέλος, νομίζω ότι η σημαντικότερη συμβολή σημαντικότερη συμβολή ενός χαρισματικού δασκάλου είναι να παραδώσει στην κοινωνία ένα άξιο, ικανό και πλήρες ανθρώπινο ον. Αυτό είναι φυσικά ένα έργο ζωής, και η καλύτερη ανταμοιβή για τον ίδιο και ολόκληρη την κοινωνία.

Κλείνω με τα λόγια του Αριστοτέλη στο μαθητή του Μέγα Αλέξανδρο: “και να θυμάσαι, ο πραγματικός δάσκαλος είναι δύο φορές γονέας, γιατί αγαπάει ένα παιδί που δεν είναι δικό του, γίνεται ένα με αυτό και αφιερώνει τη ζωή του για να το καλλιεργήσει τόσο γνωστικά και διδακτικά όσο και πνευματικά και ψυχικά.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s