Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Σύμφωνα με Βρετανική επιστημονική έρευνα, η εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου μπορεί να αποφέρει ιδιαίτερα ικανοποιητικά οφέλη στην ανάπτυξη των παιδιών σε διανοητικό και συμπεριφορικό επίπεδο.

Οι μελετητές, διαπίστωσαν ότι η εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου βοηθά στην ανάπτυξη του αριστερού λοβού του εγκεφάλου και αυξάνει την μαθησιακή ικανότητα μνήμης κατά 30 % και είναι πολλαπλά ωφέλιμη για τη συμπεριφορά των παιδιών, την μνήμη και τη νοημοσύνη τους.

¶λλος παράγοντας που επηρεάζεται θετικά είναι και ο δείκτης νοημοσύνης των παιδιών.

Η μουσική εν γένει και ιδιαίτερα η ενασχόληση με μουσικά όργανα βοηθούν στην καλύτερη κοινωνική συμπεριφορά και την ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών.

Σύμφωνα με την υπεύθυνη της έρευνας, αυτό συμβαίνει λόγω της εμπιστοσύνης, αλληλοσεβασμού και πνεύματος συναίνεσης που αναπτύσσονται σε ομάδες μουσικών κατά την εκπαίδευσή τους.

Μία σημαντική παράμετρος που προκύπτει από αυτή την έρευνα, είναι η ανάγκη για εκμάθηση μουσικών οργάνων σε παιδιά και νέους, καθώς και η ανάπτυξη μουσικής παιδείας, είτε μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων, είτε δωρεάν μέσα από το εκπαιδευτικό μας σύστημα…

¶λλωστε, στην αρχαία κλασσική παιδεία, η μουσική (όπως και η ολοκληρωμένη σωματική εκγύμναση) αποτελούσε βασικό κομμάτι στον εκπαιδευτικό κορμό!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s