ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ

Για την λειτουργία, την ανάπτυξη και την εξέλιξη ενός οργανισμού είναι απαραίτητες “τροφές” τριών ειδών :

α)τροφή (εδώδιμα και πόσιμα είδη)
β) ο αέρας που αναπνέουμε
γ) το σύνολο των εντυπώσεων μας

Ως εντυπώσεις νοούνται το σύνολον των ερεθισμάτων όπως κάθε εικόνα και παράσταση, κάθε σκέψη και ιδέα, κάθε πληροφορία αλλά και κάθε ήχος, κάθε γεύση, κάθε άρωμα, κ.λ.π.

Αυτές οι εντυπώσεις, δηλαδή, τα ερεθίσματα-εμπειρίες, είναι εξ ίσου σημαντικές, ζωτικής σημασίας, για τον εσωτερικό, πνευματικό κόσμο του ανθρώπου, όσο και η ποιότητα του αέρος που αναπνέει, η καθαρότης των συστατικών του ύδατος που πίνει, η θρεπτική αξία των τροφών κ.λ.π.

Υπ’ αυτήν την έννοια οι τρεφόμενοι με τα μουσικά σκουπίδια και περιττώματα, προξενούν στην ύπαρξη τους την ίδια βλάβη όπως εάν ανέπνεαν μολυσμένο αέρα, έπιναν βρώμικο νερό και έτρωγαν σαπισμένα και δηλητηριασμένα τρόφιμα!

Αν λάβουμε, λοιπόν, υπ’ όψιν την παραδοσική τριερή διαίρεση της ανθρωπίνης υποστάσεως σε νοητική, συναισθηματική και κινητική διάσταση, (νοητικό, θυμοειδές, επιθυμητικό), τότε, καθώς οι σκέψεις, ιδέες, γνώσεις και πληροφορίες απευθύνονται και τροφοδοτούν την διανοητική πλευρά, έτσι η Τέχνη και ειδικώς η Μουσική είναι η κατ’ εξοχήν τροφή της συναισθηματικής πλευράς που είναι εξ’ ίσου σημαντική για την αρμονική και ισόρροπο ανάπτυξη του ανθρώπου και, γι’ αυτό, και επιβάλλεται να τυγχάνει αναλόγου σημαντικής αξιολογήσεως!

Απέναντι στην τυφλή ορμή της αδρανειακής μάζης των εκφυλισμένων όχλων, η μόνη πραγματική και ουσιώδης αντίσταση δύναται να προέλθη από μια επανάσταση ψυχών, επανάσταση ηθική, αισθητική, πνευματική, μια επανάσταση που μόνον Αφυπνισμένοι Άνθρωποι δύναται να εμψυχώσουν .

Αυτοί και μόνον αυτοί, ως ανελισσόμενες υπάρξεις, θα έχουν την δυνατότητα να προσεγγίσουν την Δύναμιν ενός νέου, προικισμένου, με ασυνήθιστες ιδιότητες, Υπέρ-ανθρώπου , δύναμιν ανωτέρας τάξεως, μπροστά στην οποία η, ανερματίστως κλαυσομηκυθμύζουσα, υπανθρωπότης, μοιραίως, θα υποκύψη.

Η σοβαρά, αντικειμενικής αξίας Κλασσική Μουσική, είναι το πλέον κατάλληλο μέσον προς αυτοσυγκέντρωσιν κι διαλογισμό, προς έμπνευσιν και οραματισμόν, για ψυχικήν αγωγή και καλλιέργεια, για φόρτισι των εσωτερικών ενεργειακών αποθεμάτων, για την αρμονικήν ανάπτυξιν του Ανθρώπου και κατάκτησι της ΑΡΕΤΗΣ, ως γνωρίσματος του πραγματικά Ευ-γενούς!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s