ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΚΟΣΜΑΣ ΛΑΠΑΤΑΣ

Ο έφηβος υφίσταται αλλαγές και στους τέσσερις βασικούς τομείς ανάπτυξης: το βιοσωματικό, το γνωστικό, το συναισθηματικό και το κοινωνικό.

Λόγω του απότομου και εντατικού χαρακτήρα των αλλαγών αυτών, κάθε έφηβος ενδέχεται να παρουσιάσει ποικίλες ψυχολογικές αντιδράσεις.

Ωστόσο, η ποιότητα και το πλήθος των αντιδράσεων αυτών διαμορφώνεται βάσει ατομικών και κοινωνικών παραγόντων, που ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους μπορούν να λειτουργήσουν είτε ως προστατευτικοί παράγοντες είτε ως παράγοντες κινδύνου για την υγεία του εφήβου.

Η κατανόηση της έννοιας της Υγείας,  όχι μόνο ως απουσία της ασθένειας, αλλά και ως ανάπτυξη των προοπτικών εξέλιξης του ανθρώπινου όντος (Saforcada, 1998) οδηγεί συμπερασματικά, στην συσχέτιση της υγείας με την Πρόληψη.

Η εφαρμογή των οφελών της Μουσικοθεραπείας πριν να εγκατασταθεί η ασθένεια (Προληπτική Μουσικοθεραπεία, Pellizari & Rodríguez, 2005) σε ομάδες εφήβων, φιλοδοξεί να διευκολύνει την αφομοίωση των σύνθετων αλλαγών που βιώνει, διερευνώντας και αναπτύσσοντας τις εκφραστικές, συναισθηματικές, επικοινωνιακές και κοινωνικές τους δεξιότητες.

Η Μουσικοθεραπεία…

View original post 233 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s