ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΘΩ ΠΙΑΝΟ?

ΚΟΣΜΑΣ ΛΑΠΑΤΑΣ

Έρευνες έδειξαν ότι οι σπουδαστές πιάνου μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα μαθηματικές κι επιστημονικές έννοιες. Στις ίδιες έρευνες μία ομάδα παιδιών προσχολικής ηλικίας παρακολούθησε ιδιαίτερα μαθήματα πιάνου και τραγουδιού.

Μια δεύτερη ομάδα παρακολούθησε ιδιαίτερα μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η ομάδα που παρακολούθησε μαθήματα πιάνου είχε κατά 34% καλύτερη επίδοση σε δοκιμασίες μέτρησης της χωρο-χρονικής δυνατότητας από άλλους, ακόμη κι από εκείνους που παρακολούθησαν μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Μικρά παιδιά με ανεπτυγμένες δεξιότητες ρυθμού αποδίδουν καλύτερα στα πρώτα σχολικά χρόνια.

Τα συμπεράσματα μιας πρόσφατης μελέτης έδειξαν ότι υπήρξε μια σημαντική διαφορά στα επίπεδα ακαδημαϊκής επίδοσης σπουδαστών που ταξινομήθηκαν σύμφωνα με τη ρυθμική ικανότητα.

Σπουδαστές με υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο σημείωσαν υψηλές βαθμολογίες σε όλες τις ρυθμικές δοκιμασίες, ενώ πολλοί από εκείνους που σημείωσαν χαμηλή βαθμολογία στις ρυθμικές δοκιμασίες είχαν και χαμηλή ακαδημαϊκή επίδοση.

Μια δεκαετής έρευνα, σε περισσότερους από 25.000 σπουδαστές, έδειξε πως η παραγωγή μουσικής βελτιώνει τα αποτελέσματα εξετάσεων.

Ανεξάρτητα από το κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο…

View original post 146 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s