ΤΑ 22 ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ

1. Η ΜΟΥΣΙΚΗ διδάσκει στα παιδιά να κρίνουν σωστά τις ποιοτικές σχέσεις. Στη μουσική είναι σημαντική η κριτική ικανότητα και όχι, όπως συμβαίνει με πολλά μαθήματα οι σωστές απαντήσεις και οι κανόνες.

2. Η ΜΟΥΣΙΚΗ διδάσκει στα παιδιά ότι ένα πρόβλημα μπορεί να έχει περισσότερες από μία λύση και ότι για κάθε ερώτημα μπορεί να υπάρχουν περισσότερες από μία απαντήσεις.

3. Η ΜΟΥΣΙΚΗ εξυμνεί πολλαπλές προοπτικές. Ένα από τα μεγάλα διδάγματά της είναι ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορούμε να δούμε και να ερμηνεύσουμε τον κόσμο.

4. Η ΜΟΥΣΙΚΗ διδάσκει στα παιδιά ότι σε περίπλοκες μορφές προβλημάτων οι σκοποί επίλυσης δεν είναι σταθεροί, αλλά αλλάζουν ανάλογα με την περίσταση και την ευκαιρία. Το να μαθαίνει κανείς μουσική απαιτεί την ικανότητα και την προθυμία να παραδοθεί στις απροσδόκητες δυνατότητες που δίνει ένα έργο καθώς εξελίσσεται.

5. Η ΜΟΥΣΙΚΗ προβάλλει έντονα το γεγονός ότι ούτε οι λέξεις ούτε οι αριθμοί μπορούν να εκφράσουν ό,τι μπορούμε να γνωρίζουμε. Τα όρια της γλωσσικής μας ικανότητας δεν καθορίζουν τα όρια της γνώσης μας.

6. Η ΜΟΥΣΙΚΗ διδάσκει τους μαθητές ότι οι μικρές διαφορές μπορεί να έχουν μεγάλες συνέπειες. Η μουσική κινείται με λεπτότητα ανάμεσα σε διακριτικούς τόνους.

7. Η ΜΟΥΣΙΚΗ διδάσκει τους μαθητές να σκεφτούν με τη χρήση και διαμέσου ενός υλικού. Όλες οι μορφές μουσικής χρησιμοποιούν κάποια μέσα, με τα οποία οι εικόνες γίνονται πραγματικότητα.

8. Η ΜΟΥΣΙΚΗ βοηθάει τα παιδιά να μάθουν να λένε ό, τι δεν μπορεί να ειπωθεί. Όταν τα παιδιά καλούνται να αποκαλύψουν τι συναισθήματα τους δημιουργεί ένα μουσικό έργο, τότε πρέπει να καταφύγουν στις ποιητικές τους ικανότητες για να βρουν τις κατάλληλες λέξεις.

9. Η ΜΟΥΣΙΚΗ μάς κάνει ικανούς να αποκτήσουμε την εμπειρία που καμμιά άλλη πηγή δεν μας δίνει και μέσα από μια τέτοια εμπειρία να ανακαλύψουμε το εύρος και την ποικιλία του τι είμαστε ικανοί να συναισθανόμαστε.

10. Η ΜΟΥΣΙΚΗ βελτιώνει την ανάγνωση και τις λεκτικές δεξιότητες. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Northwestern διαπίστωσαν ότι πέντε δεξιότητες αποτελούν τη βάση απόκτησης της γλώσσας: “φωνολογική επίγνωση, αντίληψη ομιλίας σε θόρυβο,  αντίληψη του ρυθμού, ακουστική μνήμη και ικανότητα μάθησης”  Μέσα από την εξέταση μιας σειράς διαχρονικών μελετών, ανακάλυψαν ότι ο καθένας έχει αυτές τις δεξιότητες φτάνει να ασκείται με μαθήματα μουσικής ώστε να τις ενισχύσει. Τα παιδιά με μουσική εκπαίδευση, παράλληλα με την κατάρτιση, είχαν πολύ καλύτερες επιδόσεις από εκείνους που έλαβαν άλλες μορφές τέχνης – όπως η ζωγραφική ή άλλες εικαστικές τέχνες-.

11. Η ΜΟΥΣΙΚΗ βελτιώνει τη μαθηματική και χωρο-χρονική συλλογιστική .
Η μουσική έχει βαθιά μαθηματικό χαρακτήρα.  Μαθηματικές σχέσεις καθορίζουν τα χρονικά διαστήματα στις κλίμακες, τη διάταξη των πλήκτρων και τις υποδιαιρέσεις του ρυθμού.  Είναι λογικό, στη συνέχεια, ότι τα παιδιά που λαμβάνουν υψηλής ποιότητας μουσική εκπαίδευση τείνουν επίσης να έχουν και υψηλότερη βαθμολογία στα μαθηματικά.  Αυτό συμβαίνει λόγω των βελτιωμένων  χωρο-χρονικών δεξιοτήτων που κερδίζουν. Αυτές οι δεξιότητες είναι ζωτικής σημασίας για την ΄΄επίλυση πολλαπλών προβλημάτων που συμβαίνουν στην αρχιτεκτονική, τη μηχανική, τα μαθηματικά, την τέχνη, τα παιχνίδια και όσους εργάζονται με ηλεκτρονικούς υπολογιστές.’’

12. Η ΜΟΥΣΙΚΗ βοηθάει τους βαθμούς σας.
Ο Christopher Johnson, καθηγητής της μουσικής εκπαίδευσης και μουσικοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο του Κάνσας, διαπίστωσε ότι ΄΄δημοτικά σχολεία με προγράμματα ανώτερης μουσικής εκπαίδευσης σημείωσαν περίπου 22% υψηλότερη στα αγγλικά και 20% υψηλότερες σε μαθηματικά βαθμολογίες στις τυποποιημένες δοκιμές σε σύγκριση σε σχολεία με μουσικά προγράμματα χαμηλής ποιότητας, που ήδη ήταν αρκετά υψηλότερα από τα σχολεία χωρίς καθόλου μουσική εκπαίδευση’’. ”  Κάθε χρόνο μετρήθηκαν βαθμολογίες, και οι μέσοι βαθμοί των μαθητών που επέλεξαν τη μουσική ήταν πολύ υψηλότεροι από ό, τι εκείνοι που επέλεξαν άλλες εξωσχολικές δραστηριότητες.

13. Η ΜΟΥΣΙΚΗ ανεβάζει το δείκτη νοημοσύνης σας.
Αν και η μουσική είναι πρωτίστως μια συναισθηματική μορφή τέχνης, η μουσική εκπαίδευση παρέχει πραγματικά μεγαλύτερα κέρδη στο ακαδημαϊκό IQ της συναισθηματικής νοημοσύνης.  Πολυάριθμες μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι οι μουσικοί διαθέτουν γενικά μεγαλύτερο IQ από τους μη-μουσικούς.  Επίσης είναι γνωστό ότι διάσημοι νομπελίστες, εφευρέτες, επιστήμονες, λογοτέχνες, ηθοποιοί, πολιτικοί, αθλητές υπήρξαν μουσικοί.  (Neil Armstrong, Graham Bell, Louis Braille, Charles Dickens, Thomas Edison, Albert Einstein, John Glenn, Thomas Hardy, Mark Twain, Johnny Carson, Charlie Chaplin, Clint Eastwood, Jamie Foxx, Dustin Hoffman, Anthony Hopkins, Steve Martin, Julia Roberts, Meryl Streep, Steven Spielberg, Woody Allen, Mahatma Gandhi, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Harry Truman, Richard Nixon, Bill Clinton)

14. Η ΜΟΥΣΙΚΗ σας βοηθάει να μάθετε ξένες γλώσσες πιο γρήγορα.
Τα παιδιά που αρχίζουν να μαθαίνουν μουσική νωρίς στη ζωή τους αναπτύσσουν ισχυρότερες γλωσσικές ικανότητες.  Αναπτύσσουν πιο πολύπλοκα λεξιλόγια, πιο λεπτή κατανόηση της γραμματικής και υψηλότερο λεκτικό δείκτη νοημοσύνης .  Τα οφέλη αυτά  επηρεάζουν τη μάθηση των παιδιών στην  πρώτη τους γλώσσα, αλλά και σε κάθε γλώσσα που προσπαθούν να μάθουν στο μέλλον, και σε οποιαδήποτε ηλικία.

15. Η ΜΟΥΣΙΚΗ σας κάνει ένα καλύτερο ακροατή
Η Μουσική εκπαίδευση κάνει τους ανθρώπους πολύ πιο ευαίσθητους ακροατές, και τους βοηθάει παρά πολύ καθώς γερνούν.  Οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας έχουν πρόβλημα απομονώνοντας συγκεκριμένες φωνές (ή μουσικούς τόνους) από ένα θορυβώδες φόντο. Είναι το γνωστό ιατρικό φαινόμενο ‘’cocktail party problem’’.

16. Η ΜΟΥΣΙΚΗ επιβραδύνει τις επιπτώσεις της γήρανσης
Η μουσική εκπαίδευση μπορεί επίσης να βοηθήσει στην καθυστέρηση της γνωστικής εξασθένησης που σχετίζεται με τη γήρανση, ενώ θεωρείται ένας αποτελεσματικός τρόπος για να εξορκίσει την άνοια. Μελέτες από το πανεπιστήμιο Emory δείχνουν ότι ακόμα και αν οι μουσικοί σταματήσουν να παίζουν, καθώς γερνούν, η νευρολογική αναδιάρθρωσης που συνέβη όταν ήταν παιδιά τους βοηθά να έχουν καλύτερες επιδόσεις στην οπτικο-χωρική μνήμη την ταχεία νοητική επεξεργασία και την ευελιξία, με την προϋπόθεση όμως, ότι οι μουσικοί έπαιζαν για τουλάχιστον 10 χρόνια.

17. Η ΜΟΥΣΙΚΗ ενισχύει τον κινητικό φλοιό.
Όλα τα μουσικά όργανα απαιτούν υψηλά επίπεδα δακτυλικής επιδεξιότητας και ακρίβειας.  Η μουσική εκπαίδευση λειτουργεί το κινητικό φλοιό σε απίστευτο βαθμό,  και τα οφέλη  μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα ευρύ φάσμα και μη-μουσικών δεξιοτήτων.  Έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Neuroscience, διαπίστωσε ότι τα παιδιά που αρχίζουν να μαθαίνουν να παίζουν πριν από την ηλικία των 7 εκτελούν κινήσεις πολύ καλύτερα.  Η έκθεση σε νεαρή ηλικία δημιουργεί συνδεσιμότητα στο μεσολόβιο, το οποίο παρέχει ένα ισχυρό θεμέλιο πάνω στο οποίο αργότερα ο μηχανισμός κίνησης μπορεί να χτίσει.

18. Η ΜΟΥΣΙΚΗ βελτιώνει τη μνήμη εργασίας σας.
Παίζοντας μουσική επηρεάζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό η βραχυπρόθεσμη μνήμη.  Μια μελέτη του 2013 διαπίστωσε ότι η μουσική πρακτική έχει θετική συσχέτιση με την ικανότητα των συμμετεχόντων μνήμης εργασίας, την ταχύτητα επεξεργασίας τους και τις ικανότητες συλλογιστικής τους.  Ο William R. Klemm ισχυρίζεται ότι οι ικανότητες μνήμης των μουσικών εξαπλώνονται σε όλες τις νοητικές σφαίρες, βοηθώντας τους να θυμούνται περισσότερο περιεχόμενο από ομιλίες, διαλέξεις ή soundtracks.

19. Η ΜΟΥΣΙΚΗ βελτιώνει μακροπρόθεσμη μνήμη σας για οπτικά ερεθίσματα.
Η Μουσική εκπαίδευση μπορεί επίσης να επηρεάσει τη μακροπρόθεσμη μνήμη, ειδικά στο οπτικό πεδίο.  Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Arlington αναφέρουν ότι οι κλασικά εκπαιδευμένοι μουσικοί που έχουν παίξει περισσότερα από 15 χρόνια έχουν πολύ υψηλότερη βαθμολογία στα τεστ μακροπρόθεσμης οπτικής μνήμης. Αυτή η αυξημένη οπτική ευαισθησία  προέρχεται από την ανάλυση μέσα από πολύπλοκες παρτιτούρες.

20. Η ΜΟΥΣΙΚΗ σας κάνει να διαχειρίζεστε καλύτερα το άγχος.
Αναλύοντας τα εγκεφαλογραφήματα των μουσικών ηλικίας 6 έως 18, οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Βερμόντ έχουν βρει τεράστια πάχυνση του φλοιού σε τομείς που είναι αρμόδιοι για την κατάθλιψη, την επιθετικότητα και την προσοχή στα προβλήματα. Σύμφωνα με τους συντάκτες της μελέτης, η μουσική εκπαίδευση “επιταχύνει την οργάνωση του φλοιού, την ικανότητα προσοχής, τη διαχείριση του άγχους και το συναισθηματικό έλεγχο.”

21. Η ΜΟΥΣΙΚΗ ενισχύει την αυτοπεποίθησή και την αυτοεκτίμηση.
Σε μελέτη του 2004 σε δημόσιο σχολείο του Μόντρεαλ,  μία ομάδα έλαβε εβδομαδιαία διδασκαλία πιάνου για τρία χρόνια, ενώ μια άλλη καμία.  Όσοι έπαιξαν εβδομαδιαία σημείωσαν σημαντικά υψηλότερη αυτοεκτίμηση από εκείνους που δεν το έκαναν.  Το υψηλό επίπεδο της αυτοεκτίμησης μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να μεγαλώσουν και να αναπτυχθούν σε έναν τεράστιο αριθμό των ακαδημαϊκών και μη ακαδημαϊκών τομέων.

22. Η ΜΟΥΣΙΚΗ σας κάνει πιο δημιουργικούς
Σύμφωνα με την Εβδομάδα Εκπαίδευσης , ο Ana Pinho, νευροεπιστήμονας στο Ινστιτούτο Καρολίνσκα της Στοκχόλμης, βρήκε ότι οι μουσικοί με “μεγαλύτερη εμπειρία στην  μουσική είχαν καλύτερη και πιο στοχευμένη δραστηριότητα στις περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζεται με τη δημιουργικότητα.” Η Μουσική εκπαίδευση ενισχύει επίσης την επικοινωνία μεταξύ του δεξιού και αριστερού ημισφαιρίου του εγκεφάλου, και για αυτό οι μουσικοί βρίσκουν συχνά απροσδόκητους τρόπους να συνδυάσουν νέες πληροφορίες.

Advertisements

One thought on “ΤΑ 22 ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s