ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ο έφηβος υφίσταται αλλαγές και στους τέσσερις βασικούς τομείς ανάπτυξης: το βιοσωματικό, το γνωστικό, το συναισθηματικό και το κοινωνικό.

Λόγω του απότομου και εντατικού χαρακτήρα των αλλαγών αυτών, κάθε έφηβος ενδέχεται να παρουσιάσει ποικίλες ψυχολογικές αντιδράσεις.

Ωστόσο, η ποιότητα και το πλήθος των αντιδράσεων αυτών διαμορφώνεται βάσει ατομικών και κοινωνικών παραγόντων, που ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους μπορούν να λειτουργήσουν είτε ως προστατευτικοί παράγοντες είτε ως παράγοντες κινδύνου για την υγεία του εφήβου.

Η κατανόηση της έννοιας της Υγείας,  όχι μόνο ως απουσία της ασθένειας, αλλά και ως ανάπτυξη των προοπτικών εξέλιξης του ανθρώπινου όντος (Saforcada, 1998) οδηγεί συμπερασματικά, στην συσχέτιση της υγείας με την Πρόληψη.

Η εφαρμογή των οφελών της Μουσικοθεραπείας πριν να εγκατασταθεί η ασθένεια (Προληπτική Μουσικοθεραπεία, Pellizari & Rodríguez, 2005) σε ομάδες εφήβων, φιλοδοξεί να διευκολύνει την αφομοίωση των σύνθετων αλλαγών που βιώνει, διερευνώντας και αναπτύσσοντας τις εκφραστικές, συναισθηματικές, επικοινωνιακές και κοινωνικές τους δεξιότητες.

Η Μουσικοθεραπεία, είναι ένα θεραπευτικό μοντέλο που βασίζεται στις ανθρώπινες ικανότητες της μουσικής αντίληψης και έκφρασης που «δίδονται σε όλους τους λαούς και σε όλους τους καιρούς» (Wagner, 2008).

Τόσο στο πεδίο της υγείας όσο και σε αυτό της εκπαίδευσης, «έχει ως στόχο να βελτιώσει την θέση ενός υποκειμένου στη ζωή, την σχέση του με τον εαυτό του και κατά συνέπεια με το περιβάλλον του, παρέχοντας την μουσική γλώσσα ως μέσον καλλιτεχνικής και λεκτικής έκφρασης» (Papalía, 1998).

Κατά την Gainza (1997), «… η μουσική που απορροφά και αποθηκεύει κάθε άτομο…διαμορφώνει…έναν εσωτερικό ηχητικό κόσμο,…που μπορεί να θεωρηθεί ως αντανάκλαση της δικής του προσωπικής ταυτότητας».

Έτσι, η μουσική-ηχητική έκφραση αποτελεί το ιδανικό μέσον για την ανακάλυψη του πώς είναι τα άτομα και πώς έρχονται να εκφραστούν μέσα στον κόσμο, τόσο για να δημιουργήσουν όσο για να διατηρήσουν την ταυτότητά τους (Gainza, 1997). 

Παράλληλα, η μη λεκτική επικοινωνία (Beneznon, 2008) επιτρέπει την έκφραση της πραγματικότητας του εφήβου ξεπερνώντας πιθανές λεκτικές δυσχέρειες.

Ομαδικές μουσικοθεραπευτικές τεχνικές (αυτοσχεδιασμός, παίξιμο μουσικών οργάνων, τραγούδι, σύνθεση τραγουδιών, κίνηση με μουσική, ακρόαση) επικεντρωμένες: α) στην διευκόλυνση της συναισθηματικής έκφρασης β) την ενίσχυση της προσωπικής ταυτότητας γ) την ενσωμάτωση της μουσικής ως ένας νέος κώδικας επικοινωνίας, καθώς και η σχέση που θα δημιουργηθεί μεταξύ του μουσικοθεραπευτή και των ατόμων, μπορούν να επιφέρουν δυναμικές αλλαγές στην αναγνώριση του νέου βιοσωματικού ειδώλου, την αίσθηση αυτονομίας και τις διαπροσωπικές σχέσεις του εφήβου.

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

One thought on “ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s